DANH SÁCH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

CỘNG ĐOÀN VIỆTNAM

Click here to view details of all our ministries (Vietnamese) .pdf

Ban Chấp Hành

Role Name Contact
Ban Thường Vụ Ông Vũ Quân 714-723-1495
quanyenvu@gmail.com
Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể Ông Nguyễn Ngọc Thể 714-230-0736
–Thứ Bảy 8PM Ông Nguyễn Lộc 714-463-0173
–CN 1:30 PM Ông Trần Văn Việt 714-382-6662
–CN 6:30 PM Ông Nguyễn Mike 714-487-4527
Ban Nghi Lễ Bàn Thánh (MC) Ông Nguyễn Tom Lộc 714-549-5713
Ban Giúp Lễ Anh Tạ Sơn 714-251-4275
jasontaca@yahoo.com
Ban Tang Lễ Ông Nguyễn Tôn Tuyến 714-531-6429
Ông Lương Văn Chương 714-548-8102
Chuongpeter26@yahoo.com
Ban Giúp Lễ Thứ Bảy (8pm) Chị Nguyễn Mến 714-312-9553
purrrfect.mtnhigh@yahoo.com
Ban Giúp Lễ Chúa Nhật (1:30pm) Anh Đặng Alan 714-330-4995
Landang12345@yahoo.com
Ban Giúp Lễ Chúa Nhật (3:15pm) Anh Vũ David 714-580-4565
Davidvu999@yahoo.com
Ban Giúp Lễ Chúa Nhật (6:30pm) Anh Tr ần Vinson 714-417-6739
vinsontran23@gmail.com
Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa Chị Nguyễn Bích Loan 714-425-9360
loanvaliem@yahoo.com
Ban Chiếu Màn Hình Ông Trương Vĩnh 714-531-1394
vinhngot@gmail.com
Ông Nguyễn Thế Lực 714-531-2106
thelucnguyen@sbcglobal.net
Ông Trần Trúc 714-315-5157
Trucnga_99@yahoo.com
Ban Xướng Kinh Bà Lê Thị Dinh 714-965-0963
Ban Vũ Phụng Vụ Chị Nguyễn Trâm Anh 714-757-5998
tramanhnguyen@yahoo.com
Chị Nguyễn Oanh 714-553-5420
oanh4thenguyen@gmail.com
Đại Diện Ca Đoàn Ông Vũ Quang Lương 714-642-5469
luongvu@hotmail.com
Chị Dương Thị Hoè 714-840-9347
Huong614@hotmail.com
Ca Đoàn Thứ Sáu 7pm Chị Dương Thị Hoè 714-840-9347
huong614@hotmail.com
Ca Đoàn Thứ Bảy 8pm Ông Trần Hữu Trí 626-233-3626
tran.tri1@gmail.com
Ca Đoàn Chúa Nhật 1:30pm Ông Nguyễn Lam Sơn 714-839-7383
nguyenlamson@hotmail.com
Ca Đoàn Thiếu Nhi 3:15pm Ông Nguyễn Thiên 714-723-1907
Thien.n.van@gmail.com
Ca Đoàn Chúa Nhật 6:30pm Ông Đỗ Mạnh Chu 714-963-6829
Chu_do2000@yahoo.com
Ban Tiếp Đón .. Bà Lê Thanh Hiền 714-968-6203
Ban Phụ Huynh PV- CN 3:15pm Chị Trần Julie Dung 714-651-8064
julietran@yahoo.com

Khối Văn Hoá

Role Name Contact
Thêm Sức Người Lớn Sr. Cecilia Trang Pham 714-963-7871
sistercecilia@hsccfv.org
Giáo Lý Người Lớn Sr. Cecilia Trang Pham 714-963-7871
sistercecilia@hsccfv.org
Giáo Lý Mẫu Giáo Roz Esh 714-963-7871
rozesh@aol.com
Rước Lễ Lần Đầu & Tiểu Học Sr. Nguyễn Yến Vân 714-964-8767
yenvanlhc@gmail.com
Chương Trình Trung Học & Edge Sr. Nguyễn Yến Vân 714-964-8767
yenvanlhc@gmail.com
Thêm Sức cho Giới Trẻ Sr. Cecilia Trang Pham 714-963-7871
sistercecilia@hsccfv.org
Bích Tích cho Thanh Thiếu Niên Sr. Cecilia Trang Pham 714-963-7871
sistercecilia@hsccfv.org
Ban Chuẩn Bị Bí Tích Rửa Tội Bà Lê Thanh Hiền 714-968-6203
Giáo Lý Tân Tòng Thầy Sáu Mai Mạnh Paul 714-457-4701
Work4thepoor@yahoo.com
Giáo Lý Tân Tòng Trẻ Em Bà Roz Esh 714-963-7871
rozesh@aol.com
Ban Văn Hoá Văn Nghệ Chị Lý Kim Hương 714-332-9999
Lyhuong8899@yahoo.com

Hội, Đoàn, và Nhóm

Role Name Contact
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Bà Lý Hằng Joy 714-378-0065
joyhangly@yahoo.com
Hội Bảo Trợ Thiên Triệu Ông Lương Văn Chương 714-548-8102
Chuongpeter26@yahoo.com
Hội Đạo Binh Đức Mẹ/Legio Bà Trần Nguyễn Ngọc Lan 714-382-6662
vietlantran1@gmail.com
Hội Đạo Binh Đức Mẹ Giới Trẻ Chị Trần Teresa Hương 714-697-1517
Hội Cao Niên Công Giáo VN Ông Nguyễn Tôn Tuyến 714-531-6429
Hội Đền Tạ Ông Đặng Văn Đại 714-775-0269
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Ông Trần Trúc 714-315-5157
Trucnga_99@yahoo.com
Huynh Đoàn Đa Minh Ông Phạm Thanh Liêm 714-965-0963
thanhliemdaminh@gmail.com
Ban Lòng Thương Xót Chúa Bà Leroux Mỹ Đức 714-717-1607
myduc@socal.rr.com
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Anh Nguyễn Byran 714-837-1083
nguyenbryank@gmail.com
Chị Lê Carolyn 714-878-8838
Carolynle75@yahoo.com
Ban Gia Đình Lời Chúa Lê Chiêu Loan 714-745-4074
chlle@yahoo.com
Nhóm Canh Tân Đặc Sủng Chị Nguyễn Nga 714-609-0353
Chị Nguyễn Kim Ngân 714-548-2098
jesus14352@yahoo.com
Anh Nguyễn Lai 310-678-0609
Nhóm Cầu Nguyệt Cát Minh Chị Trịnh Hồng Cecilia 714-963-2447
Hongtrinh963@gmail.com
Dòng Phan Sinh Tại Thế Ông Nguyễn Du 714-510-7689
Anh Nguyễn Hoàng Tôn 714-548-0492
tondiep@gmail.com
Nhóm Cursillo Ông Vũ Quang Lương 714-642-5469
luongvu@hotmail.com
Nhóm Thăng Tiến Hôn Nhân Ông Lê Phương 714-322-5264
phuonghue@hotmail.com
Anh Lê Trọng John 714-625-8467
johntle@yahoo.com
Trường Việt Ngữ Sr. Trần Thị Nữ 714-702-7142
Magdalenatran_7@yahoo.com